افتتاح شعبه بزرگ اسپادانا در ایران مال

بزرگترین شعبه صنایع دستی ایران اسپادانا در بازار بزرگ ایران ( ایران مال ) افتتاح گردید .