آینه فیروزه کوب(کد۱)

توضیحات

فیروزه کوب بروی مس بهمراه اره بری
بالاترین کیفیت فیروزه
در دو سایز