آینه فیروزه کوب طرح محراب(کد۱۳)

توضیحات

فیروزه کوب بروی مس
دارای دو سایز