ساعت خاتم دور تذهیب(کد۱۵)

دسته:

توضیحات

خاتم بروی چوب بهمراه ساعت مینا کاری بروی مس
اعلاء
دارای سایز های گوناگون