شمعدان لاله ای فیروزه کوب(کد۶)

توضیحات

فیروزه کوب بروی مس
بالاترین کیفیت فیروزه اعلاء