قلمدان استخوانی طرح خیامی

دسته:

توضیحات

قلمدان از جنس استخوان ساق پای شتر
در طرح های متنوع