قلمدان کشویی خاتم رو تذهیب(کد۲۱)

دسته:

توضیحات

خاتم بروی چوب بهمراه مینیاتور تذهیب
در سایز و طرح های متنوع