گلدان فیروزه کوب(کد۱۴)

توضیحات

فیروزه کوب بروی مس
دارای سایزهای:۱۱ سانت،۱۳ سانت،۱۶ سانت،۲۰ سانت،۲۵ سانت و …