هنر فرش و گلیم

گلیم یکی از انواع صنایع دستی و دست بافت بدون پرز و گره است که از ابریشم، موی بز، پشم گوسفند یا دیگر چهارپایان اهلی به صورت تار و پود بافته میشود. گلیم به شکل سنتی، معمولاً برای پوشاندن زمین، دیوار یا رواندازی برای حیوانات باربر استفاده میشود ولی امروزه به عنوان یک پوشش مدرن برای خانه های شهری نیز خریداری میشود. رنگهای استفاده شده در گلیم سنتی گیاهی هستند. گاهی گلیم ها را برای جلوه بیشتر و کهنه شدن رنگ، با چای و پوست گردو شستشو می دهند.

فرش ایران برای هزاران سال کف پوشی با ارزش و زینت بخش بوده است که بر گرفته از اشکال هندسی، نقوش گیاهان و حیوانات الهام گرفته شده از طبیعت است. این نقوش برای مردم یاد اور خاطرات باغ های رنگارنگ و پر از گل و پرندگان ایران بوده. این هنر ارزشمند که یادگار نیاکان ما میباشد و برای خلق آن رنجهای زیاد و راه های بسیار طی شده است.

Kilim is one of a variety of hand-painted and knitted texture. Woven from silk, goat’s hair, sheep’s wool or other domestic animals. Kilim in its traditional form, usually used for covering the ground, wall or bedding for animal carriers, is nowadays purchased as a modern cover for urban homes. The colors used in traditional Kilim are Herbal colors. Sometimes they wash the Kilim for more aging effects, with tea and walnut skin.

Persian carpet it has been used as the covering for floor for thousands of years in Great Persia. Different geometrical shapes, medallion, tendrils, and figures of plants and animals woven with local materials specific to each area, inspired by the natural environment, remind people of colorful Persian gardens full of flowers and birds. This valuable art is the relic of our ancestors and has caused many suffering and great paths to create the Persian carpets.