درباره ما

تولد ما

در سال ۱۳۸۶ گروه اسپادانا متولد شد و اولین شعبه خود با عنوان هدیه روستا را تاسیس نمود .

آشنایی با تیم ما

ما عاشق کاری که می کنیم هستیم و ما با اشتیاق آن را انجام می دهیم!

محمد حسن نیّری

مدیر عامل

با بیش از ۱۵ سال تجربه در صنایع دستی

فهرست