درباره ما

تولد ما

در سال ۱۳۸۶ گروه اسپادانا متولد شد و اولین شعبه خود با عنوان هدیه روستا را تاسیس نمود .

محمد حسن نیّری

مدیر عامل

با بیش از ۱۵ سال تجربه در صنایع دستی

فهرست