هنر مس و خاتم

خاتم کاری هنر تزیین اجسام ساخته شده از جنس چوب و یا فلز با استفاده گل های سه ضلعی، چهار ضلعی، پنج و شش ضلعی  متشکل از مفتول های فلز برنج ، چوب درختان مختلف و استخوان  است که در بین هنرهای ایرانی از اصیل ترین و پر زحمت ترین آنهاست. هنر خاتم درجهان شناخته شده و مورد توجه علاقمندان به هنرمی باشد.

Khatam is an ancient Persian technique of inlaying. It is a version of marquetry where art forms are made by decorating the surface of wooden with delicate pieces of wood, bone and metal precisely-cut intricate geometric patterns. Common materials used in the construction of inlaid articles are gold, silver, brass, aluminum and twisted wire.