هنر فیروزه کوب

هنر نشاندن قطعه های کوچک سنگ فیروزه به حالت موزاییکی بر سطح ظرفها، زیورآلات و اشیای تزئینی که معمولا از جنس فلزات مختلف مانند مس ، برنج ، نقره و یا برنز است را فیروزه کوب می نامند. هر چه ظرف فیروزه کوبی شده پرکارتر و منظم تر باشد و فاصله کمتری بین قطعات فیروزه باشد، ارزش هنری آن بیشتر است. امروزه مرکز این هنر شهر اصفهان است.

Turquoise work is a handicraft in which the mall pieces of turquoise stones are put together, in a tile form on the surface of metal wares, and decorating materials such as copper, brass, silver or bronze.  The gaps between the pieces of turquoise are filled with a kind of dark polish, the more the pieces of turquoises, and the more symmetric they are, and the less spaces between the pieces, the more artistic value they have. Today Isfahan is the center of this art.