هنر مینا کاری

مینا کاری هنر درخشان آتش و خاک است، با رنگ های پخته و درخشان که سابقه آن به ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد می رسد . در حال حاضر اکثر کارهای مینا روی فلز مس اجرا می شود به این صورت که ابتدا استاد مسگر ظرف مورد نظر را آماده کرده و سپس توسط استاد میناکار طرح های مختلف روی آن نقاشی و ترسیم می شود و در پایان در کوره قرار می گیرد که این عمل باعث شفافیت رنگ و نقش و همچنین تثبیت آن می گردد.

Minakari or Enameling It is the art of painting and designing the surface of metals such as gold, silver, and copper by glazing colors and fire in the furnace. An art with a background of over five thousand years used to add beauty to decoration and different house wares. This art is a combination of fire and soil. Iranian Enameling is usually done on different utensils, such as vases and plates, picture frames, jewelries, small decorative objects.