بشقاب قلمزنی طرح شکارگاه(کد۷)

شناسه محصول: 7 دسته:

توضیحات

شقاب قلمزنی روی مس
اعلاء
سایز:۴۰ سانت