تخته نرد و صفحه شطرنج(کد۲۹)

دسته:

توضیحات

خاتم بروی چوب بهمراه مینیاتور گل و مرغ
در طرح های متنوع
اعلاء