جاقلمی خاتم رو تذهیب کشو دار(کد۱۶)

دسته:

توضیحات

خاتم روی چوب بهمراه تذهیب اعلاء
در سایز های متنوع