جاقلمی خاتم رو مینیاتور برجسته(کد۴)

دسته:

توضیحات

دارای درب که بعنوان جای کاغذ یادداشت و خودکار استفاده میشود
خاتم بروی چوب
دارای سایز متنوع