ساعت خاتم طرح خورشیدی(کد۱۹)

دسته:

توضیحات

اتم بروی چوب با صفحه مینا بروی مس
در چهار سایز و رنگ های متنوع