سینی قلمزنی طرح هخامنشی (کد۲۹)

شناسه محصول: 29 دسته:

توضیحات

لمزنی بروی مس
در طرح و سایز های متنوع