شکلات خوری فیروزه کوب(کد۴)

توضیحات

یروزه کوب بروی مس
در دو مدل ساده و معرق دار
بالاترین کیفیت فیروزه