شکلات خوری پایه دار فیروزه کوب(کد۱۱)

توضیحات

فیروزه کوب بروی مس
دارای سایز های متنوع