گلدان میناکاری طرح پرداز(۹)

دسته:

توضیحات

میناکاری بروی مس
اعلاء
سایز:۳۰سانت

فهرست