حمایت از هنرمندان اصفهانی در زمینه‌های صنایع دستی و مشاغل خانگی

کارشناس ارشدگردشگری میراث فرهنگی استان اصفهان با تاکید بر حمایت از هنرمندان در زمینه های صنایع دستی و مشاغل خانگی در تمام روستاها و شهرها گفت: نباید به عناوین میراثی دلخوش باشیم.

کامران هارونی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه «گردشگری خلاق» گونه ای از گردشگری فرهنگی متنوع است، اظهار داشت: با تکیه بر آیین ها و سنت های موجود در شهرها و روستاهای استان می توان به توسعه «گردشگری خلاق» کمک کرد.

وی افزود: گردشگر در «گردشگری خلاق»، از حالت ناظر به مشاهده گر فعال درخواهد آمد و با تقویت روحیه مشارکت جویی با میزبان و فضا به آگاهی بیشتری دست خواهد یافت.

کارشناس ارشد گردشگری میراث فرهنگی با اشاره به یاری رساندن «گردشگری خلاق» به جوامع بومی و سنتی استان اصفهان گفت: «گردشگری خلاق» می تواند به عنوان نسل سوم گردشگری نقش موثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع داشته باشد.

«گردشگری خلاق» مبتنی بر تجربه و تعامل با جامعه مقصد است

وی با بیان اینکه «گردشگری خلاق» مبتنی بر تجربه و تعامل با جامعه مقصد است، تصریح کرد: این نوع گردشگری موجب جلب اعتماد بین گردشگر با میزبان می شود. یونسکو اصفهان را در زمینه «صنایع دستی» به عنوان شهر خلاق انتخاب کرده است.

هارونی با اشاره به اینکه اصفهان با دارابودن ظرفیت بالا در توسعه گردشگری خلاق اظهار داشت: نیاز است دستگاه های مرتبط وبخش خصوصی در شناسایی جنبه های خلاق اعم از ملموس و ناملموس در توسعه «گردشگری خلاق» اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه تنها عضویت در شبکه های شهرهای خلاق یونسکو امتیاز محسوب نمی شود گفت: لازم است که از این فرصت نهایت استفاده در جهت رشد صنایع دستی و توسعه گردشگری به کار گرفته شود.

تاکید بر حمایت از هنرمندان در زمینه های صنایع دستی و مشاغل خانگی

کارشناس ارشد گردشگری با تاکید بر حمایت از هنرمندان در زمینه های صنایع دستی و مشاغل خانگی در تمام روستاها و شهرها تصریح کرد: با ارائه تسهیلات و برگزاری نمایشگاه های دائمی و بین المللی می توان حضور هنرمندان را برجسته کرد و با برطرف کردن موانع و مشکلات آنها انگیزه هنرمندان را مضاعف ساخت.

وی با بیان اینکه با نوآوری و خلاقیت در بازاریابی می توان بازار فروش صنایع دستی را رونق بخشید، اظهار داشت: با توسعه تجارت الکترونیک می توان صادرات محصولات صنایع دستی را فراهم کرد؛ اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با برگزاری تورهای کارگاه گردی در ایام نوروز موجب آشنایی گردشگران با صنایع دستی اصفهان را فراهم کرده است.

پیشنهاد ایجاد گذرهای گردشگری

هارونی با پیشنهاد ایجاد گذرهای گردشگری گفت: اصفهان با تنوع غذایی و بزرگترین بازار صنایع دستی در کشور می تواند با ایجاد گذر صنایع دستی و گذر غذا و یا گذر ادبی به توسعه «گردشگری خلاق» یاری رساند.